תוכנה דקל מאפשרת הכנת כתבי כמויות המבוססים על מחירוני דקל,
ניהול מכרזים מקוונים, ניהול הזמנות עבודה, חשבונות ובקרה תקציבית.
באם הינך מנוי/ה למחירונים הדיגיטליים של דקל ולא לתוכנת דקל - אנא לחץ/י כאן
או