תוכנה דקל מאפשרת הכנת כתבי כמויות המבוססים על מחירוני דקל,

ניהול מכרזים מקוונים, ניהול הזמנות עבודה, חשבונות ובקרה תקציבית.

באם הינך מנוי/ה למחירונים הדיגיטליים של דקל ולא לתוכנת דקל - אנא לחץ/י כאן

או